Wojciech Glac

Tytan popularyzacji nauki o mózgu, adiunkt w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG

Wojciech Glac jest adiunktem w Pracowni Neurobiologii Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka Uniwersytetu Gdańskiego. Obok działalności naukowej skupionej wokół tematyki uzależnienia, jego największą pasją jest uczenie oraz popularyzacja nauki.
Od wielu lat tworzy i testuje różnorodne narzędzia wspierające proces motywacji, uwagi oraz uczenia się i pamięci uczniów i studentów. Jest jednym z prekursorów stosowania gamifikacji w edukacji. Co roku prowadzi kilkadziesiąt wykładów popularnonaukowych o tematyce neurobiologicznej.
Jest pomysłodawcą i organizatorem Dni Mózgu na Uniwersytecie Gdańskim, które od 10 lat przyciągają kilka tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowanych tematyką mózgu.
Prelegent na TEDx Gdynia.

* tytuł „tytana…” za: https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80487%2Cdr-wojciech-glac-tytan-popularyzacji-i-dydaktyki-na-temat-mozgu.html