Rafał Żak

Trener, mówca, coach, autor książek
(m.in. „Sztuka błądzenia”)

Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Robi to w czterech rolach: trenera, mówcy, coacha i autora tekstów. Jako trener lubi pracę z grupami wysokiego potencjału, czyli osobami, które swoimi codziennymi działaniami przyczyniają się do rozwoju większych części organizacji. Zalicza do tej grupy przede wszystkim menedżerów różnych szczebli, koordynatorów czy szefów zespołów projektowych. W roli mówcy stara się łączyć atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Jako coach pracuje głównie z menedżerami w zakresie business coachingu.  

W roli autora publikuje teksty dotyczące rozwoju kompetencji. Jest autorem książek „Rozwój osobisty. Instrukcja obsługi”, „Sztuka błądzenia”, „Nie myśl, że NLP zniknie” (nagrodzoną tytułem Książki dla Trenera Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu) oraz fiszek rozwojowych „Jak wygrać z manipulacją?” i „Jak dobrze popełniać błędy?”. 

We wszystkich wymienionych rolach promuje rozwój oparty na dowodach, traktuje to jako element swojej zawodowej misji.