Monika Rychcik-Leyk

HR Business Partner w Intel Poland, założycielka organizacji "Lider z sercem"

Liderka-Pasjonatka z kilkunastoletnim doświadczeniem, coach i mentorka skupiona na rozwoju Ludzi i Zespołów, jako najlepszej drodze do osiągania celów osobistych i biznesowych. Wspiera innych swoim doświadczeniem w tym, jak budować zdrowe relacje oparte na zaufaniu i wspólnych wartościach.
Absolwentka Psychologii przywództwa, studentka psychologii.
Założycielka organizacji Lider z sercem.
Dr fizyki 😉