Alicja Gniewek

Doktor psychologii, wykładowczyni na Wydziale Psychologii UW

Doktor psychologii, wykładowczyni na Wydziale Psychologii UW, trenerka umiejętności miękkich. Z nauczycielami pracuje przy różnych projektach, systemowo starając się wpływać na zmiany w edukacji – zaczynając od zmiany nawyków żywieniowych dzieci, przez uczenie się na błędach i budowanie silnych zespołów nauczycielskich, kończąc na wspieraniu indywidualnego rozwoju nauczycieli i dyrekcji.

Członkini Rady Programowej Fundacji Dobra Porażka.
Liderka projektu “Jak uczyć się na błędach? Scenariusze lekcji” realizowanego w Fundacji Dobra Porażka.
Organizatorka Dnia Porażki.