Adam Piasecki

Business Development Manager w Fundacji Marka Kamińskiego

Szef projektu Life Plan Academy
Trener i praktyk organizowania CSR -u. Tworzy strategie fundraisingu w fundacji. Odpowiada za budowanie marki fundacji narzędziami marketingu i PR, tworzy bazy danych darczyńców oraz buduje relacje z nimi. Organizuje procesy zarządzania wolontariatem i rekrutacji w fundacjach.
Od 6 lat współpracuje z fundacjami w obszarze fundraisingu, PR, strategii rozwoju i zarządzania bazami danych.
Wykładowca i trener zarządzania. Doradca biznesowy. Doświadczony negocjator. Przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu.