Dzień Porażki

cropped-DP2024-naglowek-strony.webp
18 października 2024
Warszawa (stacjonarnie)

do rozpoczęcia pozostało:

dni
godz.
min.
sek.

Konferencja Dzień Porażki 2024
odbywa się pod hasłem Dam radę!

Dzień Porażki to unikalna konferencja propagująca kulturę uczenia się na błędach, która jest niezbędna w budowaniu przyjaznego środowiska pracy, otwartości, innowacyjności, odwagi w działaniu i mierzeniu się z wyzwaniami i z własną niedoskonałością.

Zapraszamy nauczycieli, rodziców, opiekunów, psychologów, terapeutów i innych specjalistów zajmujących się edukacją oraz rozwojem dzieci i młodzieży. Wspólnie zgłębimy tematykę uczenia się na błędach i radzenia sobie z wyzwaniami. Będziemy dyskutować i wymieniać się wiedzą oraz doświadczeniami na temat budowania odporności emocjonalnej, radzenia sobie z niepowodzeniami oraz wyciągania wniosków z doświadczeń.

Celem wydarzenia jest wyposażenie uczestników w metody, narzędzia i inspiracje, które pozwolą im lepiej wspierać młode osoby w ich rozwoju osobistym i edukacji oraz samemu lepiej sobie radzić z trudnościami i wyzwaniami stojącymi przed osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą.

Serdecznie zapraszamy:

NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW

Zdobędziecie umiejętności tworzenia bezpiecznego środowiska edukacyjnego, w którym nauczyciele i uczniowie nie boją się eksperymentować i popełniać błędów.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INICJATYWY EDUKACYJNE​

Poznacie przykłady skutecznych metod, które wspierają rozwój dzieci i młodzieży. Damy wam przestrzeń do nawiązania współpracy z ekspertami.

TrenerÓW Sportowych

Rozwiniecie metody nauczania dzieci, jak radzić sobie z porażkami w sporcie i przekuwać je na sukcesy, wspierać odporność emocjonalną i umiejętność pracy zespołowej.

DYREKTORÓW SZKÓŁ

Znajdziecie pomysły na tworzenie szkolnej kultury, która wspiera uczniów i nauczycieli w uczeniu się na błędach, budowaniu odporności emocjonalnej oraz zachęcaniu do podejmowania wyzwań.

RODZICÓW I OPIEKUNÓW​

Odkryjecie strategie na wspólne z dziećmi radzenie sobie z porażkami i wyciąganie z nich wniosków. Poznacie techniki budowania u dzieci odporności emocjonalnej i samodzielności.

PSYCHOLOGÓW I TERAPEUTÓW​

Otrzymacie możliwość dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami, wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami oraz zdobycia nowych perspektyw na wsparcie dzieci i młodzieży w ich rozwoju.

Promujemy kulturę uczenia się na błędach!

Czy chcielibyście funkcjonować w środowisku, w którym każdy nieumyślny błąd byłby karany?
W którym każde Wasze niepowodzenie powoduje wytykanie palcami przez innych?

DZIECI TEŻ NIE!

Czy chcecie stworzyć środowisko, w którym błędy nie są powodem do karania czy wypominania,
lecz są traktowane jako cenne lekcje?

Zobaczcie, jakie są cztery elementy środowiska, które daje
możliwość uczenia się na błędach w szkole i w  domu

Bezpieczeństwo

Uczmy, że niepowodzenia są naturalną częścią procesu nauki i rozwoju.
Twórzmy środowisko, gdzie dzieci, młodzież, nauczyciele oraz rodzice nie boją się podejmowania wyzwań, wiedząc, że zawsze znajdą wsparcie i zrozumienie

Przynależność

Budujmy społeczność opartą na wzajemnym uczeniu się i dzieleniu się doświadczeniami. Wspierajmy się nawzajem w przezwyciężaniu trudności, czerpiąc siłę z sukcesów i porażek, aby lepiej radzić sobie w przyszłości

Szacunek

Podkreślajmy wagę szacunku dla każdego, kto stara się uczyć na swoich błędach i dzieli się zdobytą wiedzą.
Pokazujmy, że przepracowane niepowodzenia są cennym elementem ścieżki rozwoju, a nie przeszkodą.

Samorealizacja

Zachęcajmy do wykorzystywania doświadczeń wynikających z nieumyślnych błędów jako szansy na rozwój.
Dawajmy przestrzeń do eksperymentowania, odkrywania nowych metod i idei, co umożliwi młodym ludziom wykorzystanie ich potencjału.

Agenda Dnia Porażki 2024

AGENDA DNIA PORAŻKI 2024

Agenda Dnia Porażki 2024 jest w trakcie uzgadniania.
Na co możecie się przygotowywać?

– 1 ścieżkę wykładową + 3 równoległe ścieżki spotkań w mniejszych grupach
– 9 wykładów
– 9 spotkań/warsztatów w mniejszych grupach
– przestrzeń na moderowany networking

PRELEGENTKI I PRELEGENCI

Największą wartością Dnia Porażki zawsze są nasze Prelegentki i nasi Prelegenci. Tradycyjnie zapraszamy osoby, które są w swoich dziedzinach przede wszystkim praktykami, którzy DZIAŁAJĄ w omawianych obszarach i dzielą się swoim doświadczeniem.

Możecie liczyć na około 20 osób na scenie i na równoległych spotkaniach.

Informacje o agendzie, Prelegentkach i Prelegentach zaczną pojawiać się na początku czerwca. Wówczas dostępna będzie też informacja o cenach i rodzajach biletów.

Aby otrzymywać na bieżąco powyższe informacje zapisz się na newsletter!

Tematy Dnia Porażki 2024 związane będą
z trzema głównymi obszarami:

Radzenie sobie z porażkami przez osoby dorosłe

Budowanie postaw pozwalających na skuteczne radzenie sobie z własnymi porażkami i wyzwaniami.

Zaproponujemy narzędzia i strategie pozwalające na konstruktywne przetwarzanie własnych porażek, które zwiększą naszą odporność emocjonalną i pomogą w pracy z młodymi ludźmi.

Wspieranie młodych ludzi po błędach i niepowodzeniach

Wyposażenie uczestników konferencji w strategie wspierania dzieci w momencie doświadczania porażki.

Dowiecie się, jak budować przestrzeń dla młodych ludzi, w której mogą oni czuć się bezpiecznie wyrażając swoje emocje
i ucząc się z doświadczeń.

Wzmocnienie umiejętności dzieci w radzeniu sobie z porażkami i wyzwaniami

Pomożemy uczestnikom zrozumieć, jak mogą kształtować w młodych ludziach zdolność do widzenia porażek jako okazji do nauki i rozwoju.

Wskażemy jak zachęcać dzieci do stawiania sobie wyzwań, eksperymentowania i przezwyciężania przeszkód.

Poznajcie opinie osób uczestniczących w poprzednich edycjach Dnia Porażki!

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Dobra Porażka. Jedyna w Polsce organizacja, której działania skupiają się w 100% na tworzeniu i promowaniu postaw i metod skutecznego uczenia się z przeżytych niepowodzeń.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLETTER I BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Z INFORMACJAMI O DNIU PORAŻKI 2024!